Aktuality

Jsme na řadě v očkování?

Se svými dotazy a připomínkami k očkování se laskavě obracejte na nepřetržitou telefonickou linku +420 728308360. Chronicky nemocní se mohou hlásit do centrálního rezervačního systému prostřednictvím unikátního kódu, který získají od svého hematologa či hematologického pracoviště, kde jsou vedeni v péči.  Platnost kódu byla prodloužena...

Doporučení pro léčbu CLL 2021

Česká vědecká skupina ČSCLL aktualizovala doporučení pro léčbu chronické lymfocytární leukemie:https://cll.cz/sites/default/files/2021-01/Doporučen%C3%AD_ČSCLL_2021_final_28012021_web.pdf. Nové terapeutické možnosti budou určitě na programu vzdělávacích akcí spolku, jakmile epidemická situace dovolí pořádání našich Regionálních setkání. Pacienti...

Kalendář akcí

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. O aktualitách v managementu CML pojedná MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (FN Hradec Králové), tematice současné léčby CLL se bude věnovat prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D. (VFN Praha) a nebude chybět přednáška z oblasti molekulární genetiky v podání doc. Mgr. Kateřiny...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. O aktualitách v managementu CML pojedná MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (FN Hradec Králové), tematice současné léčby CLL se bude věnovat prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D. (VFN Praha) a nebude chybět přednáška z oblasti molekulární genetiky v podání doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. (ÚHKT Praha).

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021. Odborného programu se ujmou specialisté z IHOK FN Brno: MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. pohovoří o léčbě CML v roce 2021 (nová doporučení, nové léky, nové dávkování) a aktuální problematikou léčby CLL se bude zabývat prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. O činnosti...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021. Odborného programu se ujmou specialisté z IHOK FN Brno: MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. pohovoří o léčbě CML v roce 2021 (nová doporučení, nové léky, nové dávkování) a aktuální problematikou léčby CLL se bude zabývat prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. O činnosti spolku Diagnóza leukemie v době pandemie bude prezentovat Jana Pelouchová. Závěrečným bodem programu budou Zkušenosti pacientů (o svůj příběh se podělí pan Jiří).

méně
více