Jsme na řadě v očkování?

Se svými dotazy a připomínkami k očkování se laskavě obracejte na nepřetržitou telefonickou linku +420 728308360. Chronicky nemocní se mohou hlásit do centrálního rezervačního systému prostřednictvím unikátního kódu, který získají od svého hematologa či hematologického pracoviště, kde jsou vedeni v péči. Kód má omezenou platnost: do 30. dubna 2021. Prioritizaci konkrétního pacienta určuje ošetřující specialista a poskytne kód způsobem, aby se s sním mnohl seznámit POUZE daný pacient (sms, e-mail, při návštěvě).  Na očkovacím centru se pacient navíc musí prokázat lékařskou zprávou, aby se zamezilo zneužití kódu. Pacientům se sníženou imunitou, jimž vakcína nepřinese plnohodnotnou ochranu, prospěje očkování osob žijících ve společné domácnosti. Od 14. dubna se otevírá registrační systém pro věkovou kategorii 65-69 let.