Aktuality

Mezinárodní průzkum zkušeností pacientů s leukemií pokračuje

Stále pokračuje průzkum zkušeností pacientů s leukemií! Průzkum je anonymní. Vřelé díky všem, kteří jste již dotazník vyplnili!! V počtu českých respondentů si vedeme znamenitě!!! Pokud jste se k vyplnění dotazníku ještě nedostali, prosím, věnujte max. 30 minut svého času  na odkazu: https://bit.ly/GlobalLeukemiaExperienceSurvey2023

 

 

 

Září - Měsíc krevních onemocnění

 Zahajuje Měsíc krevních onemocnění Světovým dnem CLL 1. září. Pacientská komunita s CLL chce každoročně poukázat na jeden z aspektů tohoto různorodého onemocnění: letos se zaměřujeme na psychologickou zátěž pacientů s chronickým krevním onemocněním, a to nejen v období sledování a vyčkávání. U příležitosti Světového dne leukemie 4. září...

Kalendář akcí

Regionální setkání v Praze

 V sobotu 25. listopadu proběhne pražské Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV, případně v doprovodu svých blízkých v roli pečovatelů. Uvítací káva od 09:30, v 10:00 přednáškový blok zahájí tematika CML: MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. bude prezentovat na téma Chronická myeloidní leukemie v ČR v reálných číslech....

 V sobotu 25. listopadu proběhne pražské Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV, případně v doprovodu svých blízkých v roli pečovatelů. Uvítací káva od 09:30, v 10:00 přednáškový blok zahájí tematika CML: MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. bude prezentovat na téma Chronická myeloidní leukemie v ČR v reálných číslech. Na přetrvávající výzvy výzkumu chronické myeloidní leukemie se zaměří doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. Pacienti s CLL, ať už ve fázi pozorování nebo již na léčbě, vyslechnou výklad primáře MUDr. Martina Špačka, Ph.D. k současným léčebným možnostem u chronické lymfocytární leukemie. Podpůrná péče u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií bude tématem přednášky MUDr. Petry Obrtlíkové, Ph.D.  Polycytemia vera, diagnostika, klinické projevy a současná léčebná doporučení je název přednášky MUDr. Olgy Černé, která završí odborný program. Přehled domácích i mezinárodních projektů spolku Diagnóza leukemie předloží J. Pelouchová. Součástí setkání bude distribuce brožury ČSCLL pro nemocné s chronickou lymfocytární leukemií. Akci zakončí neformální komunikace účastníků během obědového rautu. Členové spolku obdrží pozvánky na svoji adresu, ostatní zájemci se mohou informovat a přihlásit na +420 728308360 nebo jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz     

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých...

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých - stejné nebo rozdílné onemocnění?". Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. se bude ve svém výkladu věnovat časově omezené léčbě chronické lymfocytární leukemie a problematiku CLL doplní MUDr. Adéla Prchlíková prezentací kazuistiky pod názvem "10. linie léčby aneb význam prognostických faktorů u pacientů s CLL". S tematikou pravé polycytémie vystoupí MUDr. Natália Podstavková: "Pravá polycytémie - co to je a jak jí léčit". Na téma Září - měsíc krevních onemocnění a Světový den leukemie 4. 9. pohovoří předsedkyně spolku J. Pelouchová. Součástí programu bude křest monografie vydané ČSCLL - informace pacientům s CLL a jejich blízkým. 

méně
více