Kontakt

Diagnóza leukemie, z. s.
sídlo spolku:
Jahodová 2708/115, Praha 10, 106 00
Jana Pelouchová
předsedkyně spolku
IČ: 270 21 211
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 205 040 006 / 0300