rozšíření video-knihovničky pro pacienty s akutní leukemií

U příležitosti Měsíce krevních malignit - září jsme rozšířili video-knihovničku pacienta s akutní leukemií o výklad doc MUDr. Pavla Žáka, Ph.D., přednosty IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové - Pacient s akutní leukemií z pohledu hematologa.  Ve 13 snímcích autor pojednává mimo jiné o vývoji diagnostiky  a léčby akutních leukemií, vlivu moderních léčebných postupů na výsledky léčby, o vztahu lékaře a hematologického pacienta i o problémech, kterým nemocný čelí a jak mu jeho rodina a okolí může pomoci.