Novinky ze spolku

Členská schůze konaná 30. května 2021 korespondenční formou schválila úplné znění stanov spolku a zvolila představenstvo, které je tvořeno zkušenými pacientkami: Janou Pelouchovou, Martinou Orgoníkovou a Ing. Petrou Procházkovou. Představenstvo znovu zvolilo Janu Pelouchovou předsedkyní spolku. Od 1. 7. 2021 spolek sídlí na adrese, kde je umístěna kancelář: Jahodová 2708/115, 106 00 Praha 10.