Září - měsíc krevních onemocnění

Měsíc září je obdobím, kdy každoročně pacientská komunita zviditelňuje problematiku krevních malignit. Letos poprvé odstartuje 1. září ve znamení Světového dne CLL - chronické lymfocytární leukemie, která je svým výskytem nejčastějším typem leukemie. 4. září se nese pod logem Světového dne leukemií pro upozornění veřejnosti na závažnost leukemií a potřebu dalšího vědeckého výzkumu k rozšíření terapeutických možností. Pacienti s chronickou myeloidní leukemií již zvolili svůj Světový den 22. září  - symbolická čísla 9. a 22. chromozomu, zodpovědných za vznik CML. Spolek Diagnóza leukemie si připomene Světový den leukemie, stejně jako loni při Regionálním setkání v Ostravě, tentokrát uspořádáním Regionálního setkání pacientů s CML a CLL v Brně.