4. září - Světový den leukemie

Světový den leukemie 4. září byl letos termínem konání Regionálního setkání pacientů s CML a CLL v Brně. Vzhledem k více jak roční pauze ve vzdělávání pacientů zazněly přednášky komplexně shrnující aktuální výzvy v léčbě chronických leukemií: Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. se věnoval problematice CLL  a vyznačil hlavní limity léčby, k nimž patří například absence shody, v jakém pořadí léky podávat, jak vybírat kombinace a sekvence léčiv a jak léčit nemocné s relapsem po terapii kombinací nových léčiv. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. ve své přednášce zahrnula vývoj cílené léčby CML, aktualizovaná doporučení ELN pro léčbu CML a nové terapeutické možnosti . Jako hlavní investigátorka prezentovala akademickou multicentrickou studii HALF směřující k postupnému ukončení léčby.

Předsedkyně spolku J. Pelouchová seznámila účastníky s činností globálních pacientských sítí CML a CLL Advocates Network v období pandemie a aktivitami spolku v mezerách mezi restrikcemi pro pořádání hromadných akcí v uplynulém roce. Spolu s MUDr. Žáčkovou představila laicky srozumitelnou verzi Doporučení pro léčbu CML 2020 (projekt pracovní skupiny CML Advocates Network), která je publikována na webu spolku a v tištěné verzi součástí konferenčního balíčku této akce. Diskuze pacientů směřovala zejména k lékařským doporučením stran posilující očkovací dávky a dalšího očkování chronicky nemocných. Z řad pacientů zaznělo poděkování za organizaci vzdělávacích seminářů i za informační přínos webové stránky spolku a facebookových aktualit.

Fotoreportáž z akce viz facebook.com/diagnoza.leukemie