22. září - Světový den CML

22. 9., Světový den CML určený právě číslovkami 9 a 22, tedy chromozomy zodpovědnými za původ onemocnění CML, bude letos ve znamení 20. výročí objevu inhibitorů tyrozinové kinázy, cílené léčby CML. Tento revoluční vědecký průlom změnil životy pacientů - od několikaleté prognózy přežití až po plnohodnotný život s chronickou kondicí - a dnes už i s pokusy léčbu výrazně redukovat či dokonce ukončit. Paradoxně,z globálního hlediska většina pacientů s CML čelí nedostupnosti léčby TKI, i na to chce kampaň upozornit. V každodenním životě mnohdy pacienti více či méně zápasí s vedlejšími účinky léčby. Problematice toxicity TKI se bude věnovat MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. na plánovaném Regionálním setkání v Praze 16. října.