Cílené léky v terapii CLL

je název nového příspěvku do Videoknihovničky pacienta s CLL v podání MUDr. Martina Špačka, Ph.D. Autor srovnává výhody a nevýhody dlouhodobé léčby a časově omezené léčby CLL a vysvětluje kritéria k individuálnímu zvažování léčby u konkrétního pacienta a hodnotí přínos cílené terapie pro nemocné s CLL.