Jednání Pacientské rady na VZP 20. 3. 2023

Jednání Pacientské rady na VZP facilitovala J. Petrenko za Koalici pro zdraví o.p.s. Za VZP se zúčastnili: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., MUDr. Helena Sajdlová, MUDr. Romana Švejdová, Ing. Jiří Šterba, A. Janečková. Za spolek Diagnóza leukemie se zúčastnila předsedkyně J. Pelouchová s tématem spolupráce pac. org. s VZP při úhradě přípravku Besremi v indikaci PV. Stanovisko VZP (J. Bodnár): Obecně platí - pokud je prokázán indikační důvod, musí pojišťovna léčbu uhradit. Léčbou, která je lege artis, je Pegasys, který je součástí všech národních evropských i amerických doporučených postupů. Je běžně podáván i v těhotenství. Výrobce Besremi dosud nepodal žádost o stanovení úhrady.(J. Štěrba): U léku Pegasys byly řešeny výpadky. Výrobce rychle zareagoval a výpadek nebyl od února minulého roku zaznamenán.