Pracovní skupina Pacientské rady pro inovace pod novým názvem

Z jednání Pacientské rady vyplynuly nové priority pracovní skupiny pro inovace: otázky obecně zaměřené na problematiku dostupnosti péče a úhrady. První letošní jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 10. května pod novým názvem: Pracovní skupina pro dostupnost péče a úhrady. Spolek Diagnóza leukemie je v této skupině zastoupen.