Globální průzkum zkušeností s leukemií 2023

Čeští pacienti s leukemií jsou zváni do světového průzkumu zkušeností nemocných a jejich blízkých v roli pečovatelů. Průzkum zahájily světové sítě pacientských organizací na pomoc nemocným s akutními a chronickými leukemiemi. Dotazník je k dispozici též v češtině, je anonymní a rozlišuje odpovědi pacientů a odpovědi pečovatelů dle jazykových mutací. Prosím, rezervujte si půlhodinku na vyplnění dotazníku a přispějte tak k lepšímu pochopení potřeb pacientů v mezinárodním i národním měřítku!https://bit.ly/GlobalLeukemiaExperienceSurvey2023