průběh Regionálního setkání v Ostravě 4. března 2017

Stávající členové spolku, kteří již v minulosti absovovali Regionální setkání v Olomouci, ale  i pacienti s CML léčení na hemato-onkologické klinice FN Olomouc se sešli na premiéře Regionálního setkání v Ostravě. Posezení u kulatých stolů podpořilo vzájemnou komunikaci mezi účastníky a vytvořilo příznivou atmosféru pro poslech odborných přednášek. Průřez historií CML, současnými možnostmi léčby a výhledem do budoucna prezentovala prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. a svým komplexním pojetím problematiky postavila solidní základy pro detailní pohled na kazuistiky léčby pacientů s CML v různých etapách života (v podání doc. MUDr. Petera Rohoně, Ph.D.), stejně tak jako personalizovanou léčbu CML  škálou TKI v podání MUDr. Lukáše Stejskala.

Celou šíři psychologických aspektů chronického onemocnění včetně komunikace s lékaři a rodinnými příslušníky ošetřila ve své přednášce klinická psycholožka Mgr. Alexandra Škrobánková.

Perspektivou pacienta zakončila odborný program předsedkyně spolku Jana Pelouchová, s akcentem na výměnu zkušeností a sběr dat z reálného života formou diskuze mezi pacienty v uzavřených facebookových skupinách (v tuzemsku: uzavřená facebooková skupina “Život s CML”). 

Jak hodnotí průběh Regionálního setkání odborníci? Odpovídá prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc:

“ Odozvy nielen v sále, ale aj v kuloároch boli vel’mi pozitívne, motivačné a pacienti sa tešia na d’alšie stretnutia.”

Co si odnášejí pacienti? Odpovídá pacientka H.G. :

 “Domnívám se, že pro všechny přítomné byly velkým přínosem daná fakta v uceleném kontextu. Děkuji všem přednášejícím, kteří na vysoké profesní úrovni informovali nás pacienty”.