Kalendář akcí - 2023

Regionální setkání v Praze

Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV v Praze se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023. Sledujte zveřejnění programu akce. 

Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV v Praze se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023. Sledujte zveřejnění programu akce. 

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých...

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých - stejné nebo rozdílné onemocnění?". Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. se bude ve svém výkladu věnovat časově omezené léčbě chronické lymfocytární leukemie a problematiku CLL doplní MUDr. Adéla Prchlíková prezentací kazuistiky pod názvem "10. linie léčby aneb význam prognostických faktorů u pacientů s CLL". S tematikou pravé polycytémie vystoupí MUDr. Natália Podstavková: "Pravá polycytémie - co to je a jak jí léčit". Na téma Září - měsíc krevních onemocnění a Světový den leukemie 4. 9. pohovoří předsedkyně spolku J. Pelouchová. Součástí programu bude křest monografie vydané ČSCLL - informace pacientům s CLL a jejich blízkým. 

méně
více

Seminář pro pacienty s CML a PV

Seminář pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pravou polycytemií proběhne ve středu 21. června od 16:30 (uvítací káva od 16:00) v prostorách FNHK Hradec Králové. Program zahájí přednosta IV. interní hematologické kliniky prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. ,přednáška "Současné možnosti léčby CML" zazní v podání MUDr. Jaroslavy Voglové....

Seminář pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pravou polycytemií proběhne ve středu 21. června od 16:30 (uvítací káva od 16:00) v prostorách FNHK Hradec Králové. Program zahájí přednosta IV. interní hematologické kliniky prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. ,přednáška "Současné možnosti léčby CML" zazní v podání MUDr. Jaroslavy Voglové. Problematiku charakteristiky onemocnění a léčy pravé polycytémie bude prezentovat MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. Závěrem předsedkyně spolku představí činnost organizace Diagnóza leukemie. Bližší informace o akci a registrace na tel. +420 728308360 nebo emailem (jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz).

méně
více

Seminář pro pacienty s myelodysplastickým syndromem

Na vzdělávací program pro nemocné s myelodysplastickým syndromem v době před pandemií navazujeme seminářem, který se bude konat ve čtvrtek 30. března 2023 v Praze od 15:00 hodin. Účastníci vyslechnou přednášky Prof. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D. "Co je MDS a jak se vyšetřuje" a doc. MUDr. Anny Jonášové, Ph.D. "Novinky v terapii - kam směřuje péče o nemocné...

Na vzdělávací program pro nemocné s myelodysplastickým syndromem v době před pandemií navazujeme seminářem, který se bude konat ve čtvrtek 30. března 2023 v Praze od 15:00 hodin. Účastníci vyslechnou přednášky Prof. MUDr. Tomáše Stopky, Ph.D. "Co je MDS a jak se vyšetřuje" a doc. MUDr. Anny Jonášové, Ph.D. "Novinky v terapii - kam směřuje péče o nemocné s MDS". Program doplní prezentace o činnosti pacientského spolku. Zájemci, kteří neobdrželi pozvánku, se mohou informovat a registrovat se na akci buď telefonicky: +420 728308360 nebo na e-mailové adrese: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz  

méně
více

Regionální setkání v Ostravě

Regionální setkání pacientů v Ostravě - v sobotu 25. března 2023 od 10:00 hodin - bude určeno nemocným s chronickou myeloidní leukemií, s chronickou lymfocytární leukemií a poprvé též pacientům s pravou polycytémií. MUDr. Lukáš Stejskal a MUDr. Jana Zuchnická seznámí pacientské publikum s novými léčebnými možnostmi v oblasti CML na...

Regionální setkání pacientů v Ostravě - v sobotu 25. března 2023 od 10:00 hodin - bude určeno nemocným s chronickou myeloidní leukemií, s chronickou lymfocytární leukemií a poprvé též pacientům s pravou polycytémií. MUDr. Lukáš Stejskal a MUDr. Jana Zuchnická seznámí pacientské publikum s novými léčebnými možnostmi v oblasti CML na základě dat z praxe, s léčbou CLL s důrazem na časově omezenou versus dlouhodobou léčbu a novým prvkem programu budou informace o onemocnění pravá polycytémie, principy léčby a výhled do budoucna.       

méně
více

Kalendář akcí - 2022

Regionální setkání v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz s jinými léky a látkami, které ovlivňují terapeutický účnek či vedlejší účinky.  V bloku určeném nemocným s CLL vystoupí MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.  s přednáškou o nových přístupech k léčbě chronické lymfocytární leukemie a MUDr. Dominika Écsiová se bude věnovat tématu "Jak se vypořádat s nežádoucími účinky moderní léčby CLL". Předsedkyně spolku J. Pelouchová představí aktivity spolku na domácí i zahraniční scéně v rámci Měsíce krevních onemocnění. Členové spolku obdrží pozvánku na svoji e-mailovou či poštovní adresu, ostatní zájemci z řad pacientů (případně ti, ke kterým se pozvánka nedostala) nechť se laskavě ozvou na tel. 728308360 či na adrese jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz.  

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice léčby CLL pojednají prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a MUDr. Adéla Prchlíková. Pozvánky obdrží členové spolku na svoji e-mailovou či poštovní adresu. Ostatní zájemciz řad pacientů (včetně těch, ke kterým se pozvánka nedopatřením nedostala!) nechť píší či telefonují: +420 728308360 , jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz pro zaslání pozvánky! Akce není určena široké veřejnosti, nýbrž pacientům s leukemií. 

méně
více

Regionální setkání pacientů v Ostravě

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných...

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných k vysazení léčby v podání MUDr. Lukáše Stejskala. Pacientům s chronickou lymfocytární leukemií bude věnována přednáška s tematikou různorodosti onemocnění CLL (MUDr. Jana Mihályová) a léčbu CLL "šitou na míru" představí MUDr. Jana Zuchnická. Očekáváme živou debatu k diskuznímu příspěvku, který avizoval pacient s CLL. Předsedkyně spolku J. Pelouchová vystoupí s aktuálním tématem: Nové iniciativy mezinárodních pacientských sítí na podporu nemocných se zhoubným krevním onemocněním. Seznam zájemců se rozrůstá, ačkoliv pozvánky jsou teprve v tisku....

méně
více

Kalendář akcí - 2021

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem "Nové léky u chronické lymfocytární leukemie: naděje pro pacienty".  Nebude chybět přednáška doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. (ÚHKT Praha) na téma "Molekulární genetika u CML se soustředí i na jiné geny než BCR/ABL1". Za akcemi v Měsíci krevních malignit - září se ohlédne a s chystanými světovými pacientskými summity CML a CLL seznámí předsedkyně spolku a členka výborů globálních sítí CML a CLL Jana Pelouchová. Členové spolku a pacienti, kteří jsou v kontaktu, obdrží pozvánku na svoji adresu elektronicky či poštou. Ostatní zájemci z řad pacientů se mohou informovat na +420 728308360. Podmínkou účasti na akci je bezinfekčnost prokázaná jedním ze tří způsobů (ukončené očkování, prodělání Covidu, negativní antigenní test max. 72 hod.)   

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021 u příležitosti Světového dne leukemie. Odborný program setkání zahájí v 10:00 MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. přednáškou Léčba CML v r. 2021 - nová doporučení, nové léky, nové dávkování. K problematice léčby CLL v r. 2021 pohovoří...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021 u příležitosti Světového dne leukemie. Odborný program setkání zahájí v 10:00 MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. přednáškou Léčba CML v r. 2021 - nová doporučení, nové léky, nové dávkování. K problematice léčby CLL v r. 2021 pohovoří prof. MUDr. Michael Doubek, Ph. D. Prezentaci ke Světovému dni leukemie v kontextu pacientských aktivit v době pandemie přednese předsedkyně spolku J. Pelouchová. Na brněnském pódiu sdílíme zkušenosti pacientů, tentokrát příběh p. Jiřího.Členové spolku obdrží pozvánky na svoji emailovou/poštovní adresu, ostatní zájemci z řad pacientů se mohou informovat na nepřetržité lince 728308360. Pro účast na akci je nutné se předem registrovat!

méně
více

Kalendář akcí - 2020

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v doprovodu rodinných příslušníků v roli pečovatelů v Ostravě

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Ostravě proběhne v sobotu 5. září 2020. Odborného programu se ujmou hematologové z FN Ostrava:  MUDr. Lukáš Stejskal s letošními aktualitami v oblasti CML a MUDr. Jana Zuchnická s prezentací současných léčebných možností CLL a léčbou CLL v klinických studiích. Činnost mezinárodních pacientských...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Ostravě proběhne v sobotu 5. září 2020. Odborného programu se ujmou hematologové z FN Ostrava:  MUDr. Lukáš Stejskal s letošními aktualitami v oblasti CML a MUDr. Jana Zuchnická s prezentací současných léčebných možností CLL a léčbou CLL v klinických studiích. Činnost mezinárodních pacientských sítí CML a CLL v r. 2020 představí předsedkyně spolku J.Pelouchová. Pro komfort účastníků (a nyní i v zájmu hygienických opatření) je uspořádáno sezení u kulatých stolů. Registrace na seminář právě probíhá - členové spolku obdrželi pozvánku na svoji emailovou či poštovní adresu, ostatní zájemci o účast na akci se mohou informovat na tel. 728308360 nebo na emailu: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz 

méně
více

Kalendář akcí - 2019

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Praze

Pacienti s CML a CLL se potkají v Praze na již třináctém (CML) anebo třetím (CLL) setkání s pestrým programem, ze kterého si každý účastník odnese nové poznatky a zároveň posilu z přátelské a solidární atmosféry pacientského publika.Laboratorní diagnostika leukemií (MUDr. Dana Mikulenková a MUDr. Radka Šimečková,...

Pacienti s CML a CLL se potkají v Praze na již třináctém (CML) anebo třetím (CLL) setkání s pestrým programem, ze kterého si každý účastník odnese nové poznatky a zároveň posilu z přátelské a solidární atmosféry pacientského publika.Laboratorní diagnostika leukemií (MUDr. Dana Mikulenková a MUDr. Radka Šimečková, ÚHKT)Je budoucnost CML v trvalém užívání léčby? (MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT)Při vysazení léčby je pravidelné vyšetřování BCR -ABL1 (moje PCR) jediným lékařským nástrojem, který bedlivě sleduje zbytkové množství CML buněk v těle (doc. MUDr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D., ved. odd. molekulární genetiky ÚHKT)Přínosy a rizika inovativní cílené léčby chronické lymfocytární leukemie (MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., IV.interní hematologická klinika FN Hradec Králové)Výživa pacientů s leukemiemi (MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce, zakladatelka Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii ČOS)Křest brožury Evropské koalice pacientů s rakovinou ECPC "Žijeme zdravě při léčbě rakoviny" Jana PelouchováDiskuze v kuloárech, oběd formou bufetuČlenové spolku obdrží pozvánku e-mailem či poštou, ostatní zájemci se mohou informovat a přihlásit na tel. 728308360 nebo na adrese: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz 

méně
více

seminář pro pacienty s MDS a jejich rodinné příslušníky v Praze

Program semináře pro pacienty s myelodysplastickým syndromem v doprovodu jejich blízkých v roli pečovatelů si klade za cíl zlepšit informovanost o onemocnění a možnostech léčby MDS:1. "Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu " prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.2. "Historie a vývoj léčby MDS - data za 35 let registru MDS...

Program semináře pro pacienty s myelodysplastickým syndromem v doprovodu jejich blízkých v roli pečovatelů si klade za cíl zlepšit informovanost o onemocnění a možnostech léčby MDS:1. "Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu " prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.2. "Historie a vývoj léčby MDS - data za 35 let registru MDS v Ústavu hematologie a krevní transfuze" prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc3. "Rizika při onemocnění myelodysplastickým syndromem a jak se s nimi vyrovnat" doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.4. Představení a distribuce české verze brožurky Evropské koalice pacientů s rakovinou (ECPC) "Žijeme zdravě při léčbě rakoviny" Jana Pelouchová

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Brně

Druhé jarní setkání se bude konat opět v Brně v sobotu 27. dubna 2019 od 10:00 hodin, uvítací káva od 09:30 hod.  V odborném programu se můžete těšit na komplexní předášku MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. "Liší se výsledky léčby CML v klinických studiích a běžné praxi?" a výklad prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph.D. o nových...

Druhé jarní setkání se bude konat opět v Brně v sobotu 27. dubna 2019 od 10:00 hodin, uvítací káva od 09:30 hod.  V odborném programu se můžete těšit na komplexní předášku MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. "Liší se výsledky léčby CML v klinických studiích a běžné praxi?" a výklad prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph.D. o nových progrostických faktorech chronické lymfocytární leukemie. Předsedkyně spolku J.Pelouchová se zaměří na činnost spolku v kontextu mezinárodní komunity pacientů s CML a CLL, ale i zastřešující organizace - Evropské koalice pacientů s rakovinou. Výsledkem spolupráce je česká verze brožury ECPC "Žijeme zdravě při léčbě rakoviny", kterou na tomto setkání pokřtíme....Zájemci, kteří neobdrželi pozvánku, se mohou informovat a registrovat na tel. 728308360 nebo na e-mailu jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz 

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Ostravě

Jarní cyklus Regionálních setkání pacientů s CML a CLL zahajuje v Ostravě 30. března 2019 od 10:00, uvítací káva od 09:30PROGRAM:  V programu adresovaném pacientům s chronickou myeloidní leukemií zhodnotí výhody a nevýhody inhibitorů TKI 2. a 3. generace při léčbě CML v chronické fázi MUDr. Lukáš Stejskal (KHO...

Jarní cyklus Regionálních setkání pacientů s CML a CLL zahajuje v Ostravě 30. března 2019 od 10:00, uvítací káva od 09:30PROGRAM:  V programu adresovaném pacientům s chronickou myeloidní leukemií zhodnotí výhody a nevýhody inhibitorů TKI 2. a 3. generace při léčbě CML v chronické fázi MUDr. Lukáš Stejskal (KHO FN Ostrava), o praktických aspektech managementu CML pojedná MUDr. Ivana Skoumalová (HOK FN Olomouc) v prezentaci nazvané Život s CML. V přednáškovém bloku adresovaném pacientům s chronickou lymfocytární leukemií vystoupí společně MUDr. Renata Urbanová, Ph.D. (HOK FN Olomouc) s MUDr. Janou Zuchnickou (KHO FN Ostrava) s přednáškami pod názvem Chronická lymfocytární leukemie - známá neznámá. Jak se žije s nemocí bez léčby? Pokud léčba, pak v týmu. Závěrem zazní interaktivní prezentace předsedkyně spolku pod názvem Jsou očekávání pacientů (pojištěnců) naplněna?Pro bližší informace, zaslání pozvánky či potvrzení účasti prosím, volejte organizátora akce +420 728308360 nebo zašlete e-mail na adresu:  jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz                     

méně
více

Kalendář akcí - 2018

12. setkání pacientů a jejich rodinných příslušníků v Praze

Den státního svátku zajisté podtrhne slavnostní atmosféru Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Praze, v sobotu 17. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Pozvání je určeno všem, kdo chtějí vážit cestu do Prahy, aby vyslechli výklad odborníků z Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné...

Den státního svátku zajisté podtrhne slavnostní atmosféru Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Praze, v sobotu 17. listopadu 2018 od 10:00 hodin. Pozvání je určeno všem, kdo chtějí vážit cestu do Prahy, aby vyslechli výklad odborníků z Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, aby se potkali s dlouholetými členy spolku i nově příchozími. Vzájemné pochvaly a pozitivní ladění okusíte již při uvítací kávě od 09:30 hod. V odborném programu zaznějí přednášky s tematikou individualizované léčby CML v klinické praxi  (MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT) a aktuálních terapeutických možností u CLL (MUDr. Martin Špaček, Ph.D., primář hematologické kliniky VFN). V přednášce Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. se dozvíte, kterak zásadní vědecké objevy popisující přirozené systémy živé příroy v oblasti molekulární biologie přispěly k úspěšné léčbě CML. Dr. Machová ve svém výkladu zmíní i CLL.... Předsedkyně spolku J. Pelouchová nastíní inspirační témata ze světových pacientských summitů HORIZONTY CML a CLL 2018 a v závěru programu se můžete těšit na relaxační techniky v praxi v podání Heleny Novotné.Bližší informace a registrace na tel. +420 728308360 nebo e-mailem: jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz

méně
více

seminář pro pacienty s myelodysplastickým syndromem v Praze

Pacienti s MDS a jejich rodinní příslušníci v roli pečovatelů mají již podruhé možnost setkat se v Praze a vyslechnout přednášky odborníků na léčbu MDS ve čtvrtek 1. listopadu 2018 odpoledne. 

Program

Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu (prof. MUDr. Tomáš Stopka,Ph.D.)Co se změnilo za posedních...

Pacienti s MDS a jejich rodinní příslušníci v roli pečovatelů mají již podruhé možnost setkat se v Praze a vyslechnout přednášky odborníků na léčbu MDS ve čtvrtek 1. listopadu 2018 odpoledne. 

Program

Současné pohledy na příčiny a mechanizmy vzniku myelodysplastického syndromu (prof. MUDr. Tomáš Stopka,Ph.D.)Co se změnilo za posedních 20 let v léčbě nemocných s MDS (prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.).Jak pomáhají studie s novými léky, co představují v terapii MDS (MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.)Zdravá a správná strava, co je dobré a co špatné a použití vitamínů u nemocných s MDS

(MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.)Spolek Diagnóza leukemie pomáhá též pacientům s MDS (Jana Pelouchová)Dotazy k podrobnostem akce a potvrzení účasti na tel. 728308360 nebo e-mailem na jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz

méně
více

seminář pro pacienty s myelodysplastickým syndromem v Hradci Králové

Seminář pro pacienty s MDS v Hradci Králové ve středu 3. října 2018 je příležitostí k poslechu přednášek specialistů na léčbu myelodysplastického syndromu: MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph. D. a MUDr. Benjamína Víška. Po úvodním slovu přednosty IV. interní hematologické kliniky doc. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D. zazní výklad dr. Bělohlávkové...

Seminář pro pacienty s MDS v Hradci Králové ve středu 3. října 2018 je příležitostí k poslechu přednášek specialistů na léčbu myelodysplastického syndromu: MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph. D. a MUDr. Benjamína Víška. Po úvodním slovu přednosty IV. interní hematologické kliniky doc. MUDr. Pavla Žáka, Ph.D. zazní výklad dr. Bělohlávkové k současným možnostem léčby MDS. Dr. Víšek pohovoří o významu transplantací u MDS a v závěru semináře předsedkyně spolku J.Pelouchová představí činnost spolku v oblasti podpory pacientů s myelodysplastickým syndromem. Odborné přednášky ve videozáznamu následně obohatí Video knihovničku pacienta s MDS na webu spolku.          

méně
více

stánek spolku Diagnóza leukemie na výstavišti 1. Českého hematologického sjezdu v Praze

V průběhu konání 1. Českého hematologického a transfuziologického sjezdu v Praze 16.- 19. září 2018 bude na výstavišti umístěn stánek spolku Diagnóza leukemie. Delegátům sjezdu budeme nabízet informační materiály pro jejich pacienty. Považujeme za důležité navázání vztahů nad rámec specializovaných hemato-onkologických center. Pacienty...

V průběhu konání 1. Českého hematologického a transfuziologického sjezdu v Praze 16.- 19. září 2018 bude na výstavišti umístěn stánek spolku Diagnóza leukemie. Delegátům sjezdu budeme nabízet informační materiály pro jejich pacienty. Považujeme za důležité navázání vztahů nad rámec specializovaných hemato-onkologických center. Pacienty diagnostikují hematologové v místě bydliště, právě oni mohou ve chvíli sdělení závažné diagnózy pacienty informovat o existenci pacientské organizace jako důvěryhodného zdroje informací a podpory.

méně
více

Světový summit HORIZONTY CLL v Praze

Praha hostí světový summit pacientských organizací zaměřených na nemocné s chronickou lymfocytární leukemií od 31.8. do 2. 9. 2018. Jakkoliv publikum tvoří pacientští aktivisté, česká obec pacientů s CLL se může těšit na video-reportáž spolku Diagnóza leukemie (s českými titulky) formou záběrů a rozhovorů s osobnostmi z řad pacientů i odborníků.

Praha hostí světový summit pacientských organizací zaměřených na nemocné s chronickou lymfocytární leukemií od 31.8. do 2. 9. 2018. Jakkoliv publikum tvoří pacientští aktivisté, česká obec pacientů s CLL se může těšit na video-reportáž spolku Diagnóza leukemie (s českými titulky) formou záběrů a rozhovorů s osobnostmi z řad pacientů i odborníků.

méně
více

Neformální setkání členů spolku v Luhačovicích - 2. ročník

Přátelské setkání členů spolku: pacientů se zhoubným krevním onemocněním v doprovodu svých partnerů/rodinných příslušníků. Uzavřená společnost. Cílem neformální akce je vzájemná psychologická podpora nemocných i jejich pečovatelů, předávání odvahy a naděje bez ohledu na konkrétní diagnózu. Informace: J.Pelouchová...

Přátelské setkání členů spolku: pacientů se zhoubným krevním onemocněním v doprovodu svých partnerů/rodinných příslušníků. Uzavřená společnost. Cílem neformální akce je vzájemná psychologická podpora nemocných i jejich pečovatelů, předávání odvahy a naděje bez ohledu na konkrétní diagnózu. Informace: J.Pelouchová tel. 728308360

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Brně

Regionální setkání pacientů s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií v Brně se koná v sobotu 21. dubna 2018. Otázkou, zda je ještě co zlepšovat v léčbě CML v r. 2018, se bude ve svém výkladu zabývat MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. Perspektivu chronicky nemocného  nabídne zkušená pacientka. V programu pro pacienty...

Regionální setkání pacientů s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií v Brně se koná v sobotu 21. dubna 2018. Otázkou, zda je ještě co zlepšovat v léčbě CML v r. 2018, se bude ve svém výkladu zabývat MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. Perspektivu chronicky nemocného  nabídne zkušená pacientka. V programu pro pacienty s CLL zazní přednáška prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph.D. s tematikou nových léků v terapii CLL. Jak Diagnóza leukemie přispívá do mezinárodní komunity pacientů s CML i CLL ( s ohledem na letošní konání světového summitu pacientských organizací HORIZONTY CLL v Praze) zodpoví předsedkyně spolku J.Pelouchová.  

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Ostravě

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 17. března 2018. Problematice léčby CML budou věnovány přednášky prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáše Stejskala (KHO FN Ostrava). Pacienti s CLL se mohou těšit na prezentace MUDr....

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 17. března 2018. Problematice léčby CML budou věnovány přednášky prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáše Stejskala (KHO FN Ostrava). Pacienti s CLL se mohou těšit na prezentace MUDr. Renaty Urbanové, Ph.D. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Jany Zuchnické (KHO FN Ostrava)..

méně
více

seminář pro pacienty s MDS v Ostravě

Pacienti s myelodysplastickým syndromem se mohou těšit na seminář o podstatě onemocnění a léčbě MDS pořádaný v Ostravě v pátek 16. března od 16:00 do 18:00 hodin. Primář MUDr. David Starostka, Ph.D.(odd. klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov),doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.(hematoonkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáš Stejskal (klinika hematoonkologie FN Ostrava)...

Pacienti s myelodysplastickým syndromem se mohou těšit na seminář o podstatě onemocnění a léčbě MDS pořádaný v Ostravě v pátek 16. března od 16:00 do 18:00 hodin. Primář MUDr. David Starostka, Ph.D.(odd. klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov),doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.(hematoonkologická klinika FN Olomouc) a MUDr. Lukáš Stejskal (klinika hematoonkologie FN Ostrava) přislíbili svoji účast s přednáškami v jazyce srozumitelném laickému publiku.  

méně
více

Kalendář akcí - 2017

Regionální setkání pacientů a rodiných příslušníků s celorepublikovou účastí v Praze

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec...

11. Regionální setkání v Praze proběhne podle nového scénáře: členové spolku Diagnóza leukemie, z.s., jehož jádro tvoří pacienti s CML (chronická myeloidní leukemie),se letos potkají s kolegy s CLL (chronická lymfocytární leukemie) a MDS (myelodysplastický syndrom). Po zahájení programu, informaci o rozšíření činnosti spolku nad rámec leukemií vyslechneme výklad právníka - JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., shrnujícího nejdůležitější poznatky z proběhlého cyklu seminářů nazvaných Škola právního povědomí pacienta. Po přestávce bude setkání probíhat souběžně ve dvou konferenčních místnostech. V hlavním sále bude pokračovat program zaměřený na pacienty s leukemií (CML a CLL)  a současně v Salonku program zaměřený na pacienty s myelodysplastickým syndromem. Můžete se těšit na prezentace předních kapacit v daném oboru. Tentokrát nebudou hovořit ke kolegům-hematologům, nýbrž vysvětlí v lidské řeči pacientům, jaká je podstata onemocnění, možnosti léčby a nové trendy v léčbě: MUDr. Hana Klamová, CSc., přednostka klinického úseku ÚHKT Praha, Mgr. Kateřina Machová Poláková,Ph.D., vedoucí odd. molekulární genetiky ÚHKT, MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D. (členka odborné skupiny ČSCLL),  MUDr. Anna Jonášová, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph. D.,  a MUDr. Markéta Marková, CSc. (specialisté v oboru MDS). Představenstvo spolku je zajedno v názoru, že i nové aranžmá Regionálního setkání nikterak neubere na duchu pospolitosti, vzájemné podpory a předávání naděje mezi pacienty! Kapacita konferenčních prostor je omezena - přednost mají členové spolku!Doporučujeme potvrdit svoji účast, bez registrace nelze zaručit volná místaPodrobnosti k akci a přihlášky na tel. 728308360 J.Pelouchová  

méně
více

Právo a úhrady zdravotí péče - Olomouc

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta -  beseda s JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M se koná v Olomouci v pondělí 4. září 2017 od 15 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více

Přátelské posezení v Luhačovicích

Nedělní oběd a odpoledne ve společnosti přátel, kteří žijí ve zdejším regionu a seznámili se ve spolku. Diskuse k plánovaným činnostem spolku.

Nedělní oběd a odpoledne ve společnosti přátel, kteří žijí ve zdejším regionu a seznámili se ve spolku. Diskuse k plánovaným činnostem spolku.

méně
více

Právo a úhrady zdravotní péče _ Brno

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta se pořádá v Brně 9. června od 14 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

příští seminář z cyklu Škola právního povědomí pacienta se pořádá v Brně 9. června od 14 hodin. Podrobnosti o akci a přihlášky na tel. 728308360

méně
více

Regionální setkání pacientů a rodinných příslušníků v Brně

Brněnské setkání se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 od 10 do 15 hodin. Zveme jak stávající členy spolku, tak i nově diagnostikované pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pacienty s chronickou lymfocytární leukemií léčené v IHOK Brno. Chystané přednášky obohatí účastníky o cenné informace a v příjemné atmosféře mohou...

Brněnské setkání se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017 od 10 do 15 hodin. Zveme jak stávající členy spolku, tak i nově diagnostikované pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pacienty s chronickou lymfocytární leukemií léčené v IHOK Brno. Chystané přednášky obohatí účastníky o cenné informace a v příjemné atmosféře mohou účastníci navázat nové kontakty. Na co se můžete těšit v odborném programu?
Současné trendy v léčbě CMLMUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. - Porovnání dvou chronických leukemií - CML a CLL- Léčba CLL vysokého rizikaprof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Nikdo neřekl, že to bude jednoduchéMgr. Alexandra Škrobánková (FN Olomouc) Témata, která hýbou pacientskou komunitouJana Pelouchová, předsedkyně spolku
  

méně
více

Právo a úhrady zdravotní péče - Plzeň

2. seminář cyklu Škola právního povědomí pacienta se uskuteční 1. března 2017 od 14 do 16 hodin v Plzni

2. seminář cyklu Škola právního povědomí pacienta se uskuteční 1. března 2017 od 14 do 16 hodin v Plzni

méně
více

Právo a úhrady zdravotní péče - Ostrava

První letošní seminář Právo a úhrady zdravotní péče z cyklu "Škola právního povědomí pacienta" se koná v Ostravě 17. 2. 2017 od 15 do 17 hodin.  Navazuje na naši video-sérii Právník radí pacientům a umožňuje pacientům živou debatu s odborníkem na zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M.

První letošní seminář Právo a úhrady zdravotní péče z cyklu "Škola právního povědomí pacienta" se koná v Ostravě 17. 2. 2017 od 15 do 17 hodin.  Navazuje na naši video-sérii Právník radí pacientům a umožňuje pacientům živou debatu s odborníkem na zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem, Ph.D., LL.M.

méně
více

Kalendář akcí - 2016

19. listopadu 2016 proběhlo Regionální setkání členů spolku Diagnóza leukemie v Praze.

Za přítomnosti 68 pacientů, z nichž mnozí přišli v doprovodu rodinného příslušníka, se konala oslava 10. výročí spolku: několik služebně nejstarších členů slavnostně rozkrojilo dort spolu s MUDr. H. Klamovou, která stála u počátků pacientské organizace.

V odborném programu zazněla komplexní prezentace MUDr.Hany Klamové, CSc., přednostky klinického úseku...

Za přítomnosti 68 pacientů, z nichž mnozí přišli v doprovodu rodinného příslušníka, se konala oslava 10. výročí spolku: několik služebně nejstarších členů slavnostně rozkrojilo dort spolu s MUDr. H. Klamovou, která stála u počátků pacientské organizace.

V odborném programu zazněla komplexní prezentace MUDr.Hany Klamové, CSc., přednostky klinického úseku ÚHKT Praha, o prevalenci CML, vývoji a výhledu léčby, aplikaci doporučení ELN v běžné praxi, managementu nežádoucích účinků a výsledcích probíhajících studií s přerušením léčby. Ve svém výkladu akcentovala vědecké poznatky, jejichž implementace je očekávána v aktualizovaných doporučeních ELN pro léčbu CML.

Mezitím účastníci obdrželi ve svých konferenčních balíčcích exemplář tištěné české verze doporučení ELN pro léčbu CML (2013) v laicky srozumitelné úpravě, vytvořené mezinárodní pracovní skupinou pacientské sítě CML Advocates Network.

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D., vedoucí odd. molekulární genetiky ÚHKT, se ve svém výkladu věnovala významu molekulárního monitorování zbytkové nemoci a molekulárním markerům jakožto významným pomocníkům pro vysazení léčby CML v běžné klinické praxi. Svoji prezentaci

zakončila stručnou fotoreportáží z oslavy Mezinárodního dne CML 22/9, organizovanouv laboratořích ÚHKT ve spolupráci s pacientskou organizací Diagnóza leukemie v sobotu 24. září 2016. Pacienti a jejich rodinní příslušníci se oblékli do laboratorních plášťů a rukavic a pod odborným vedením vědců a laborantů si vlastnoručně vyzkoušeli některé postupy.

V premiéře zazněl v odborném programu též pohled pacienta: členka spolku J.V., pacientka s CML diagnostikovaná v den svých 31.narozenin, nejenže nastínila zdravotní a psychologické aspekty svého příběhu, ale též všeobecně pojala význam pacientské organizace jakožto informačního zdroje a platformy ke komunikaci mezi pacienty v chronické kondici, kterou musejí pojmout do svého osobního a pracovního života.

Jana Pelouchová, zakladatelka a předsedkyně spolku, se v archivních záběrech ohlédla do historie aktivit pacientské organizace, rozšíření z oblasti CML na všechny druhy leukemií a představila novinky v edukační činnosti spolku: např. Školu právního povědomí pacienta - cyklus přednášek na téma Právo a úhrady zdravotní péče. Projekt zahajuje v Praze 6. prosince 2016 a v r. 2017 proběhne ve všech městech, která jsou sídlem hemato-onkologických center.

Zároveň informovala přítomné o proběhlém světovém summitu pacientských organizací zaměřených na chronickou lymfocytární leukemii, zorganizovanému díky vzniku světové pacientské sítě CLL ADVOCATES NETWORK, kde je J. Pelouchová spoluzakladatelkou, zvolenou do funkce pokladníka.

Reakce pacientů a jejich rodinných příslušníků v neformální diskuzi jsou důkazem, že vzdělávací a podpůrné aktivity probíhající v nezávislé, pacienty řízené organizaci s těsným propojením do mezinárodních pacientských struktur nadále zůstávají v české onkologické komunitě raritním jevem.

méně
více

10. výroční setkání pacientů s CML a jejich rodinných příslušníků v Praze se bude konat v sobotu 19.listopadu 2016

Zatímco účastníci obdrží tištěnou verzi současných “léčebných doporučení pro pacienty s CML” v laickém jazyce, v titulní přednášce se MUDr. Hana Klamová, CSc. přednostka klinického úseku ÚHKT, zaměří na očekávané změny v nových doporučení odborné skupiny ELN pro léčbu CML. Na molekulární markery a monitorování...

Zatímco účastníci obdrží tištěnou verzi současných “léčebných doporučení pro pacienty s CML” v laickém jazyce, v titulní přednášce se MUDr. Hana Klamová, CSc. přednostka klinického úseku ÚHKT, zaměří na očekávané změny v nových doporučení odborné skupiny ELN pro léčbu CML. Na molekulární markery a monitorování zbytkové nemoci jakožto vodítka pro vysazení léčby v praxi se soustředí přednáška Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., ved. Odd. molekulární genetiky ÚHKT. Ohlédneme se též za úspěšnou exkurzí do laboratoří u příležitosti Světového dne CML. Odborný program bude doplněn přednáškou naší členky J. V. “Pohled pacienta s CML - zdravý nemocný?” a střípky z aktivit ve světové pacientské komunitě.Členové spolku obdrží pozvánky na svoji emailovou či domácí adresu. Ostatní zájemci se mohou přihlásit na email janapel@centrum.cz nebo telefonicky na 728308360.

méně
více

Regionální setkání pacientů a jejich rodinných příslušníků v Brně

v sobotu 30. dubna 2016Setkání dosavadních členů spolku (pacientů s CML), avšak poprvé zveme na setkání též pacienty s CLL v doprovodu jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. 

Na co se můžeme těšit v odborném programu? MUDr. Daniela Žáčková,Ph.D. se zaměří na téma Kde si dnes stojíme v léčbě CML? O historii léčby leukemií...

v sobotu 30. dubna 2016Setkání dosavadních členů spolku (pacientů s CML), avšak poprvé zveme na setkání též pacienty s CLL v doprovodu jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. 

Na co se můžeme těšit v odborném programu? MUDr. Daniela Žáčková,Ph.D. se zaměří na téma Kde si dnes stojíme v léčbě CML? O historii léčby leukemií a rozdílech mezi chronickéou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií pojedná ve své přednášce prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. V programu zazní též doporučení klinické psycholožky Mgr. Petry Bučkové Jak účinně čelit stresu při chronickém onemocnění?Členové spolku obdrží pozvánky na svoji adresu, zájemci z řad nečlenů nechť se laskavě obrátí pro informaci na nepřetržitou telefonickou linku spolku Diagnóza leukemie: +420 728308360

méně
více

Kalendář akcí - 2015

Regionální setkání pacientů s CML a jejich rodinných přísušníků v Praze

se bude konat 21. listopadu 2015 v PrazePříchod účastníků, ranní káva od 09.30Odborný program 10.00 - 13.00Budoucnost CML - další nové postupy nebo vysazení léčby?
MUDr. Hana Klamová, CSc.

Je digitální PCR budoucností pro přesnější a citlivější detekci BCR-ABL1?

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D

Alogenní transplantace u pacientů s leukemií

MUDr. Markéta Štastná Marková,...

se bude konat 21. listopadu 2015 v PrazePříchod účastníků, ranní káva od 09.30Odborný program 10.00 - 13.00Budoucnost CML - další nové postupy nebo vysazení léčby?
MUDr. Hana Klamová, CSc.

Je digitální PCR budoucností pro přesnější a citlivější detekci BCR-ABL1?

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D

Alogenní transplantace u pacientů s leukemií

MUDr. Markéta Štastná Marková, CSc.

Práva pacienta ve světle nového občanského zákoníku

JUDr. Petr Šustek, Ph.DPomoc dětem s poruchou krvetvorby a nádorovým onemocněním


Jan Blodek, předseda spolku HAIMAPřehled úspěšných akcí v roce 2015


Jana Pelouchová, předsedkyně spolku Diagnóza leukemie

Diskuze v kuloárech, oběd

Členové spolku obdrží upozornění e-mailem i tištěnou pozvánku poštou. Zájemci z řad pacientů s CML, kteří nejsou členy spolku, se mohou přihlásit e-mailem na janapel@centrum.cz nebo telefonicky na 728308360

méně
více

Regionální setkání pacientů a rodinných příslušníků v Brně 23.5.2015

Odborný program pacientského semináře v Brně zahájila MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. a nadchla publikum hned dvěma tématy: Léčbou pacientů s CML ve vyšším věku a Nežádoucími účinky léčby TKI se zaměřením na aktuální výzkum v oblasti cévních nežádoucích účinků léčby TKI u přípravků 2. a 3. generace. Obsáhlá přednáška, ilustrovaná kazuistikami (vč. léčby pacienta od 92 let věku!!) pacientů, z nichž někteří trpí četnými přídavnými onemocněními, přinesla důkazy o tom, že vyšší věk již není limitací...

Odborný program pacientského semináře v Brně zahájila MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. a nadchla publikum hned dvěma tématy: Léčbou pacientů s CML ve vyšším věku a Nežádoucími účinky léčby TKI se zaměřením na aktuální výzkum v oblasti cévních nežádoucích účinků léčby TKI u přípravků 2. a 3. generace. Obsáhlá přednáška, ilustrovaná kazuistikami (vč. léčby pacienta od 92 let věku!!) pacientů, z nichž někteří trpí četnými přídavnými onemocněními, přinesla důkazy o tom, že vyšší věk již není limitací pro léčbu TKI. Hematolog zohledňuje celkový stav pacienta a jeho ochotu ke spolupráci a pravidelnému užívání léku, tíhu přidružených onemocnění a spektrum užívaných léků.Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. přinesl dle očekávání tematiku doslova napínavou: příklady dědičných leukemií. Po úvodním výkladu o typech dědičnosti a názorných kazuistikách se zaměřil na sklony k leukemiím, dědičným dle Mengelových zákonů. U některých rodin byl dokumentován vyšší výskyt leukemií (vlivem polygenní dědičnosti a roli prostředí tvoří vyšší riziko pro potomky).Předsedkyně spolku J.Pelouchová ve své prezentaci umožnila účastníkům semináře nahlédnout do publika Světového summitu pacientských organizací "Horizonty CML", uspořádaného první květnový víkend v Barceloně. 118 delegátů ze 65 zemí tvoří heterogenní komunitu. Už věkové rozložení překvapí . Incidence CML v asijských zemích je u dětí, mladistvých a mladých pacientů výrazně četnější než v Evropě.Lze posílit roli pacientských organizací v českém zdravotnickém sytému? Tuto otázku si položila ředitelka obecně prospěšné společnosti Koalice pro zdraví Jana M. Petrenko. Ve svém vystoupení obeznámila publikum s iniciativami pacientských organizací, které rozhodně prosazuje ve zdravotnickém výboru Poslanecké sněmovny i na půdě Ministerstva zdravotnictví. Podařilo se zavést fungující Pacientskou radu při Všeobecné zdravotní pojišťovně. Zástupkyně spolku Diagnóza leukemie pravidelně využívá této platformy, aby přinášela náměty pacientů i ošetřujících hemato-onkologů.

méně
více

Regionální setkání pacientů a rodinných příslušníků v Olomouci

První Regionální setkání zdravotníků, pacientů a rodinných příslušníků ročníku 2015 se konalo v Olomouci 25. dubna 2015. V odborném programu vystoupila přírodovědní analytička Mgr. Lenka Křupková s výkladem k monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy pomocí detekce fosforylace proteinů průtokovou cytometrií. Problematiku rezistence na léčbu ilustrovala několika kazuistikami pacientů s CML. Zařazením do léčby CML a bezpečnostním profilem nových léků (bosutinibu a ponatinibu)...

První Regionální setkání zdravotníků, pacientů a rodinných příslušníků ročníku 2015 se konalo v Olomouci 25. dubna 2015. V odborném programu vystoupila přírodovědní analytička Mgr. Lenka Křupková s výkladem k monitorování léčebné odpovědi a rezistence na inhibitory BCR-ABL kinázy pomocí detekce fosforylace proteinů průtokovou cytometrií. Problematiku rezistence na léčbu ilustrovala několika kazuistikami pacientů s CML. Zařazením do léčby CML a bezpečnostním profilem nových léků (bosutinibu a ponatinibu) se zabýval ve své přednášce dr. Peter Rohoň. Tematicky na diskuzi k nežádoucím vedlejším účinkům inhibitorů tyrosinové kinázy navázal svým výkladem prof. Edgar Faber. Vysvětlil, kterak jsou nežádoucí účinky sledovány v klinických studiích a dotkl se i pozdně zjištěných i výjimečných nežádoucích vedlejších účinků TKI.


Výsledky respondentů z ČR v rámci mezinárodního průzkumu dodržování léčebného režimu, iniciovaného globální pacientskou komunitou, analyzovala P. Procházková. Závěrem programu předsedkyně spolku J.Pelouchová shrnula přínos transformace spolku pacientů s chronickou myeloidní leukemií ve prospěch pacientské organizace, zaměřené na pomoc všem pacientům s leukemiemi.

méně
více