Zkušenost dárkyně

Ráda bych sdílením své zkušenosti s darováním kostní dřeně – krvetvorných buněk, pomohla veřejnosti přiblížit méně známý postup odběru kostní dřeně pomocí přístroje – separátoru. V povědomí lidí stále přetrvává představa o odběru kostní dřeně jako o bolestivém a nepříjemném zákroku. Výše zmíněný postup je v dnešní době hojně využíván a já sama jsem jej absolvovala.

Mojí sestře byla v srpnu diagnostikována AML a v rámci léčby naplánována transplantace kostní dřeně. Po nezbytných vyšetřeních krve jsem byla určena jako vhodný dárce.

Před odběrem jsem si dvakrát denně po dobu čtyř dnů aplikovala do podkoží růstový faktor Filgrastim, který stimuluje vyplavení krvetvorných buněk z kostní dřeně do krve, odkud jsou pomocí separátoru odebrány. Aplikace injekcí byla jednoduchá a prakticky bezbolestná, po tyto čtyři dny jsem cítila jen únavu a slabé bolesti v zádech.

Samotný odběr trval 4,5 hodiny, kdy moje krev protékala separátorem, který sesbíral krvetvorné buňky a zbylou krev vracel zpět do žíly. Po odběru jsem šla domů, cítila jsem se naprosto v pořádku a i další dny jsem fungovala zcela normálně.

Vzhledem k tomu, že jsem se dostala do blízkosti hematoonkologicky nemocných lidí a poznala, jak těžká tato onemocnění a boj s nimi jsou a jak je vlastně pro nás zdravé jednoduché nemocným darováním kostní dřeně pomoct a zachránit životy, chci požádat a motivovat Vás ostatní pro vstup do registru dárců kostní dřeně. Bohužel je stále mnoho nemocných, kteří neměli to štěstí a na svého dárce ještě čekají – možná jste to právě Vy, kdo jim může pomoci. 

S přáním krásných dní

Jana S.

 

(poznámka: Pisatelka je ochotná komunikovat s možnými dárci a zodpovědět jejich dotazy. Kontakt na paní Janu S. je k dispozici ve spolku Diagnóza leukemie)