Mezinárodní koalice proti rakovině krve během pandemie COVIDu-19 (ICBCC)

Úvodní slovo 

Všichni pacienti se zhoubným onemocněním krvetvorby jsou imunitně oslabeni ve větší či menší míře, čímž mohou být náchylní k horšímu průběhu nákazy COVID-19. Ani očkování proti COVID-19 jim nemusí poskytnout optimální míru ochrany. Zejména nemocní s chronickou lymfocytární leukemií byli vyhodnoceni jako výrazně imunokompromitovaní ve všech fázích onemocnění, nejen v průběhu léčby.

 

Koncem roku 2021 iniciovala Asociace CLL (USA) založení mezinárodní platformy pacientských aktivistů a kliniků v oboru hematoonkologie pod názvem ICBCC - International Covid Blood Cancer Coalition (Mezinárodní koalice proti rakovině krve během pandemie COVID-19). V průběhu neformálních videokonferencí skupina diskutovala nad pojmenováním problému a určením priorit. Poté, co vedení této platformy převzal výbor sítě CLL Advocates Network, sdružující pacientské organizace zaměřené na pomoc nemocným s CLL, platforma posílila i co se týče podpory specialistů v oboru hematoonkologie. Ti se ujali odborné a etické korektury vznikajícího textu prohlášení, které bylo podloženo odkazy na relevantní studie. Logo spolku Diagnóza leukemie je na seznamu podporovatelů iniciativy zcela oprávněně, neboť předsedkyně spolku J. Pelouchová je členkou výboru globální sítě CLL Advocates Network a zúčastnila se všech jednání nově vznikající platformy.
 

Text pozičního materiálu je ke stažení níže.

Stáhnout brožuru

Aktualita:

Kongres ESMO 2022 - Iniciativa pacientských organizací sdružených v síti CLL Advocates Network za podpory specialistů na léčbu CLL je úspěšným příkladem, který vědecká rada evropské společnosti ESMO schválila k zařazení na program Pacientské sekce kongresu ESMO 2022 v Paříži.

Jana Pelouchová, členka Pacientské pracovní skupiny ESMO, bude prezentovat činnost této platformy v programovém bloku č. 6 dne 11. září 2022.

Úspěchy iniciativy ICBCC a konkrétní dopady na dostupnost léčby:

Tato rubrika Vás bude průběžně informovat o tom, jak jednotliví partneři v koalici ICBCC uspěli v prosazování požadavků, obsažených v pozičním dokumentu publikovaném 21. února 2022.

USA :  Asociace CLL, 5. března 2022

Asociace CLL s uspokojením konstatovala, že imunokompromitovaná komunita byla explicitně zmíněna prezidentem USA Joem Bidenem v projevu 1. března 2022 ke stavu Unie. Uznání imunokompromitované komunity na tak prestižním fóru v zájmu zajištění ochrany proti závažnému proběhu nákazy COVID-19 těm nejohroženějším, je významným úspěchem všech neziskových organizací, které v posledních 2 letech neúnavně poukazovaly na potřeby imunokompromitovaných, včetně pacientů s CLL.

Itálie: prof. Paolo Ghia, prezident evropské výzkumné platformy pro CLL (ERIC), 25. února 2022

Jen několik dnů po publikaci dokumentu ICBCC byl prof. Ghia přítomen ad hoc jednání výboru italského lékového regulátora k problematice očkování a protilátek na SARS-CoV-2. Následně agentura oznámila, že :

  • od 1. března 2022 doporučuje 4. dávku covidové vakcíny imunokompromitovaným pacientům (ať už na léčbě nebo bez léčby)
  • pokud si pacienti po 14 dnech od vakcinace nevytvoří imunitní odpověď, budou indikováni k preventivní injekci protilátek od spol. Astra Zeneca.

Tato doporučení se vztahují i na pacienty s CLL bez ohledu na aktivní či proběhlou léčbu.

Prof. Paolo Ghia podotýká, že je hrdý na to, že Itálie jako první země přistoupila k realizaci kroku vytýčeného právě iniciativou ICBCC.

Izrael: Prof. Yair Herishanu

V Izraeli je používán I.M.tixagevimab a cilgavimab (Evusheld) na profylaxi u pacientů s CLL, kteří jsou na aktivní léčbě i u pacientů s hypogamaglobulinemií, dále u pacientů v režimu anti-CD20 (sérologické výsledky napomohou selekci pacientů).

Aktualita 30. 6. 2022:Časopis POLITICO v přehledu zpráv z oblasti zdravotnictví 30.6. zmiňuje názor Jakuba Dvořáčka, náměstka ministra zdravotnictví ČR, během konference zaměřené na neuspokojené potřeby imunokompromitovaných pacientů po COVID-19: komplikovaná a mnohočetná pravidla jako nošení masky, testování a COVID pasy, posloužila pouze k tomu, aby podkopala snahy ochránit ty nejzranitelnější, zatímco veřejnost zpochybňovala nutnost těchto opatření. Solidarita v rámci EU, která přinesla úspěch v očkování, by se měla rozšířit i na terapie COVIDu.