Úvod do problematiky léčby CML

Úvod do problematiky léčby CML pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií

Prezentace spoluautorů CML Advocates Network – Sandy Crainové a Giory Sharfa pod odborným vedením Dr. Timothy Hughese (Univerzita v Adelaide, Austrálie) na 7. mezinárodní konferenci pro zástupce pacientů s onemocněním CML, červen 2009, 38 stran

Materiál ke stažení: Úvod do problematiky léčby CML