Žijeme zdravě při léčbě leukémie

Příkladem úspěšné spolupráce členského spolku a zastřešující organizace Evropské koalice pacientů s rakovinou je brožura na podporu správné výživy a přiměřené fyzické aktivity, přeložená do češtiny.

 

Stáhnout brožuru