CLL a COVID-19

Nad rámec všeobecných doporučení MZČR pro občany k prevenci šíření nákazy COVID-19, jsou pacientům s CLL k dispozici i vyjádření odborné vědecké skupiny ČSCLL a dále dokument vydaný světovou pacientskou sítí CLL Advocates Network na pomoc nemocným s CLL.

Materiály ke stažení níže:
Vyjádření výboru České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19


Vyjádření skupiny CLL Advocates Network

Výbor mezinárodní pacientské sítě CLL Advocates Network vydal aktualizaci k 10. dubnu 2020: příklady 3 doporučení odborných společností v USA, Velké Británii a Německu. Jak je v materiálu uvedeno, pacienti by se měli informovat o národních doporučeních pro léčbu CLL, v našem případě tedy stanovisku odborné skupiny ČSCLL.

Změny v klinické praxi s dopadem na pacienty trpící CLL