Světový den CML

Světový den CML 22.9. vznikl z iniciativy samotných pacientů. Datum nebylo zvoleno náhodně, nýbrž kopíruje označení chromozomů 9 a 22, původců onemocnění CML. Pochopení podstaty CML nejprve na chromozomální a později na molekulární úrovni přineslo dramatické změny v podobě cílené léčby doprovázené sofistikovaným monitorováním léčebné odpovědi.

Světový den CML je ideální příležitostí k premiérovému uvedení projektů, kampaní a programů, které napomohou ke vzdělávání a podpoře pacientů i jejich rodinných příslušníků.