Léčebná doporučení

CML Advocates Network (www.cmladvocates.net) je společenstvím aktuálně 126 organizací  pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií v 93 zemích. Z iniciativy pacientů vznikl laicky srozumitelný text doporučení odborné skupiny ELN pro léčbu CML (2013). Aktualizovaná doporučení odborné skupiny ELN publikovaná v r. 2020 byla zpracována do laické verze díky pracovní skupině CML Advocates Network.

Překlad do českého jazyka prošel odbornou editací MUDr. Tomáše Horňáka i autorskou korekturou MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. (oba IHOK FN Brno)

Materiál je ke stažení po kliknutí na obrázek